­
Logo Coolaction

Disclaimer voor coolaction.nl
Coolaction (Kamer van Koophandel: 08100860), verleent u hierbij toegang tot coolaction.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Coolaction behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op coolaction.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Coolaction.


Beperkte aansprakelijkheid
Coolaction spant zich in om de inhoud van coolaction.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op coolaction.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coolaction.
In het bijzonder zijn alle prijzen op coolaction.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op coolaction.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Coolaction nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Coolaction.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Coolaction, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Direct contact! Bel: 0341- 494303

 

Een beter klimaat begint bij Coolaction!.
 

 

­